Zarobki w Niemczech

Zarobki w Niemczech - czego można się spodziewać?

Jedną z najczęstszych przyczyn poszukiwania pracy w Niemczech jest przekonanie o wyższych niż w Polsce zarobkach. Wysokość płacy zależy jednak od wielu kryteriów i może się okazać, że nie tak łatwo zdobyć dobrze płatny zawód za zachodnią granicą. Czego tak naprawdę można się spodziewać i co wpływa na wysokość zarobków?

Wysokość zarobków – kryteria

Na wysokość zarobków wpływa przede wszystkim znajomość języka i wykształcenie. Niemcy poszukują raczej wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą udokumentować swoje doświadczenie i posiadają uprawnienia niezbędne w danej branży. Dotyczy to zarówno pracowników umysłowych (np. informatyków, inżynierów, specjalistów), jak również osób szukających pracy na budowie i w opiece nad starszymi. Niewielkie różnice w wysokości płac zależą również od branży i regionu – nieco więcej można zarobić za godzinę pracy w dawnej Republice Federalnej oraz w stolicy Niemiec – Berlinie.

Zgodnie z danymi niemieckiego urzędu statystycznego (Statistiches Bundesamt, www.destatis.de) miesięczne wynagrodzenie osób zatrudnionych na etatach w 2011 roku (bez dodatków płacowych i premii) wyniosło średnio 3311 euro. Jak pokazują oficjalne dane, kolejnym kryterium wysokości zarobków jest płeć. Znacznie więcej średnio zarabiali mężczyźni (3508 euro), niż kobiety (2861 euro).

Ile zarobię w Niemczech?

Poszczególne kontrakty negocjowane są indywidualnie, na podstawie powyższych kryteriów, możliwości i potrzeb pracodawcy.

Rozeznanie w wysokości niemieckich zarobków mogą dać aktualne dane statystyczne Statistiches Bundesamt (ze stycznia 2013r.) dotyczące płacy minimalnej w poszczególnych branżach. Przy pracach fizycznych najlepiej można zarobić w budownictwie (zwłaszcza na stanowiskach mechaników i operatorów maszyn), gdzie godzinowa stawka wynosi pomiędzy 13,70 a 10,25 euro dla wykwalifikowanych pracowników i 11,05 a 10,25 euro dla niewykwalifikowanych. Na podobną kwotę mogą liczyć pracownicy wykwalifikowani o specjalnych umiejętnościach (ok. 12-13 euro / godz.), lakiernicy i malarze z doświadczeniem (ok. 12 euro / godz.) oraz dekarze (11,20 euro / godz.).

Nieco niżej wyceniana jest godzina pracy osób zatrudnionych w usługach ochrony obiektów i mienia (7,5 – 9 euro, przy czym w niektórych landach płace minimalne w tej branży mogą się różnić – są regulowane regionalnymi przepisami). Osoby zajmujące się opieką (rehabilitacja, opieka nad osobami starszymi, pielęgnacja) mogą liczyć na 7,75 – 8,75 euro. Tyle samo otrzymają osoby sprzątające w obiektach przemysłowych, ale jeżeli będą miały uprawnienia do prac wysokościowych (mycia fasad i szyb budynków na wysokościach), wówczas mogą liczyć nawet na o 2 euro więcej za godzinę.

Pracownicy zatrudniani na określony czas, poleceni przez agencje pracy tymczasowej zarabiają 7-8 euro za godzinę swojej pracy.

Zarobki wśród specjalistów zatrudnianych na stanowiskach pracowników umysłowych w przeważającej większości zależą od indywidualnie wynegocjowanego z pracodawcą porozumienia. Optymizmem z pewnością napawa fakt, że od 2009 roku place w Niemczech regularnie rosną, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników nie spada.

Pełny raport: www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/VerdiensteBerufe/VerdiensteBerufe.html

UPDATE: Płaca minimalna od 01.01.2015 - 8,50 € brutto (wyjątki pracownicy sezonowi, bezrobotni...).

Od stycznia 2017 płaca minimalna bez ograniczeń.

Kontakt