Świadczenia społeczne w Niemczech

Świadczenia społeczne w Niemczech

Posiadanie dzieci w Niemczech wiąże się z przywilejami i możliwością skorzystania ze świadczeń społecznych. Należą do nich Elterngeld (zasiłek dla rodziców, którzy opiekują się dzieckiem) oraz Kindergeld (zasiłek rodzinny).

Elterngeld

Elterngeld przyznawany jest rodzicom, którzy po narodzeniu dziecka chcą czasowo zrezygnować z pracy zawodowej i poświęcić się opiece nad nim. Może go otrzymać zarówno ojciec, jak i matka dziecka przez okres 12 miesięcy od narodzin. Ten czas ulega wydłużeniu od 2 miesiące, jeżeli drugie z rodziców także podejmie decyzję o zrezygnowaniu z pracy zawodowej (na min. 2 miesiące) i również będzie zajmowało się dzieckiem. W przypadku osób samotnych okres ten jest jeszcze dłuższy i wynosi 14 miesięcy.

Wysokość zasiłku rodzicielskiego

Wysokość Elterngeld zależy od wysokości dochodów. Obliczana jest ona na podstawie średnich zarobków rodzica z roku poprzedzającego urodzenie dziecka. Zasiłek rodzicielski wynosi 67% wartości tych dochodów, jeżeli mieszczą się one w granicach 1000-2000 euro lub 100%, jeżeli są poniżej tej wartości. Osoby lepiej zarabiające muszą się liczyć z niższym zasiłkiem (rzędu 65%, 66%), ale nie mogą na niego liczyć pary, które zarobiły więcej niż 500 tys. euro (w roku kalendarzowym poprzedzającym poród) oraz samotni rodzice z dochodem powyżej 250 tys. euro. Kwoty te mogą być znacznie wyższe w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka oraz posiadania już małych dzieci wymagających opieki.

Minimalna kwota zasiłku wynosi 300 euro. Przysługuje on również osobom niepracującym i pozostającym w domu na wychowaniu dzieci (np. gospodyniom domowym, osobom opiekującym się dziećmi, itp.). Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (http://www.bmfsfj.de).

Kindergeld

Kindergeld przysługuje obcokrajowcom mieszkającym i pracującym w Niemczech (na etat lub prowadzącym własną działalność gospodarczą) minimum 6 miesięcy. Warunkiem jest również to, by rozliczali się oni z niemieckim urzędem skarbowym.

Wysokość Kindergeld

Zasiłek można otrzymać nie tylko na dzieci mieszkające w Niemczech, ale również te, które pozostały w Polsce. Przysługuje on każdemu dziecku, które nie ukończyło 25 roku życia i nadal się uczy (np. na studiach). Wysokość Kindergeld zależy od ilości dzieci – jeżeli rodzice posiadają tylko jedno lub dwójkę dzieci, każde otrzyma 184,- € miesięcznie. Wraz z ilością dzieci wzrasta wysokość zasiłku – trzecie dziecko może liczyć na 190 euro, a czwarte i kolejne – na 215 euro. Prawo do zasiłku ustaje po wymeldowaniu się z niemieckiego miejsca zamieszkania lub gdy dzieci osiągną 25 rok życia.

Osoby pobierające zasiłek w Polsce mogą się starać w niemieckim urzędzie o dopłatę różnicy między polskim i niemieckim zasiłkiem. Wszelkie sprawy związane z Kindergeld załatwia się w Familienkasse, gdzie można również zasięgnąć dalszych informacji (http://www.familienkasse-info.de/).

Kontakt