Niemieckie Agencje Pracy

Niemieckie Agencje Pracy

Poszukiwanie pracy w Niemczech można zlecić jednej z polskich agencji pracy lub prowadzić samodzielnie. Osoby znające dobrze język mogą również skorzystać z usług niemieckich pośredników. Do wyboru mają federalną agencję i jej oddziały (Bundesagentur für Arbeit, www.arbeitsagentur.de/), oferujące darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz prywatne firmy specjalizujące się w rekrutowaniu pracowników do pracy tymczasowej (Arbeitsvermittler), których usługi są najczęściej płatne.

Licencja i inne dokumenty

Zanim jednak zapłaci się jakiekolwiek pieniądze za pomoc w znalezieniu pracy, warto skontrolować, czy Agencja działa legalnie. Każdy z niemieckich pośredników pracy musi posiadać Gewerbeschein - certyfikat (licencję) pozwalającą na prowadzenie usług pośrednictwa pracy. Oprócz niego agencja powinna również posiadać Verleiherlaubnis, wydawane przez Bundesagentur für Arbeit. To dokument potwierdzający prawo do prowadzenia usług agencyjnych (podobnie jak w Polsce wpis do KRAZ). Te dwa dokumenty są obowiązkowe, by agencja mogła działać na niemieckim rynku.

Wybór agencji – jak nie dać się oszukać?

Zanim podejmie się decyzję o współpracy z wybraną agencją, warto sprawdzić, czy mamy do czynienia z rzetelnym pośrednikiem. Oprócz wymienionych powyżej dokumentów (które każda legalna agencja musi posiadać) można zapytać również o członkostwo w organizacjach branżowych (są dwie: Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen, www.ig-zeitarbeit.de oraz Bundesverband Zeitarbeit, www.bza.de). W Niemczech większość poważnych pośredników jest w nich zrzeszona. Informacji o działalności agencji może dostarczyć także Bundesagentur für Arbeit.

Wybierając agencję dobrze jest zwrócić uwagę na opinie jej klientów, umieszczane w sieci oraz zasięgnąć języka u znajomych, którzy już korzystali z takich usług. To także jedna z dobrych metod sprawdzenia, czy wybrany pośrednik jest godny zaufania i rzeczywiście pomaga znaleźć pracę.

Czym kierować się przy wyborze pośrednika?

Nie warto wybierać pierwszej z brzegu agencji. Przed podjęciem ostatecznej decyzji i zapłaceniem za usługi trzeba sprawdzić w jakim zakresie pośrednik się specjalizuje (jest to szczególnie ważne dla osób, które mają już doświadczenie w danej branży i szukają pracy wymagającej kwalifikacji). Ten, który zna daną dziedzinę (ma kontakty z firmami poszukującymi pracowników) i orientuje się w sytuacji rynkowej może zaproponować ciekawsze oferty pracy.

Koniecznie trzeba porównać koszty usługi i jej zakres. W niektórych agencjach za tą samą cenę można bowiem otrzymać szerszy zakres usług lub dodatkowe świadczenia. Nie należy też zapominać, że wszystkie ustalenia powinny być spisane i konkretnie sformułowane (także te dotyczące np. rodzaju umowy lub wynagrodzenia). Kiedy wreszcie podejmie się decyzję o wyborze, warto jasno przedstawić swoje oczekiwania oraz posiadane umiejętności. To pozwoli pracownikom agencji znaleźć oferty pracy dobrze dobrane do warunków stawianych przez swoich klientów.

Kontakt