Mini Job w niemczech

Mini job – mini praca

Jedną z popularnych form zatrudnienia w Niemczech jest tzw. mini job, czyli praca w niepełnym wymiarze godzin, w której zatrudniony nie może zarobić więcej niż 450 euro miesięcznie. Ta forma zatrudnienia cieszy się szczególnym powodzeniem wśród osób wykonujących różnego rodzaju prace domowe (np. sprzątanie, opieka nad dzieckiem), mających nienormowany czas pracy (np. kelnerzy) oraz pracujących sezonowo (np. na budowach).

Mini job – zasady ogólne

Mini job jest formą elastycznego zatrudnienia na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy. Występuje w dwóch odmianach – dla sektora komercyjnego (firmy) oraz dla prywatnych gospodarstw. Różnią się one wysokością składek odprowadzanych na ubezpieczenie zatrudnionego oraz sposobem ich rozliczania.

Wynagrodzenie dla mini-pracownika wypłacane jest za ilość realnie przepracowanych godzin. Dodatkowo, z należnej kwoty zostają pobrane m.in. zaliczki na ubezpieczenie emerytalne (obowiązkowe dla zatrudnionych po początku 2013 roku, z możliwością zrezygnowania), rentowe i chorobowe (jeżeli pracownik posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne, ta składka nie musi być odprowadzana) oraz zaliczka na podatek (jeżeli mini job nie jest jedynym dochodem pracownika i pracownik przekracza kwotę zwolnioną od podatku). W zależności od miejsca pracy różnią się wartości procentowe składek. Mini-pracownicy zatrudnieni w gospodarstwie domowym mogą liczyć na niższe stawki odprowadzane na poczet ubezpieczenia (rzędu kilku procent), pracując w sektorze komercyjnym trzeba się liczyć z kosztami kilkunastoprocentowymi. Jednak mimo tego zatrudnienie na mini job i tak się opłaca – zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi.

Mini job - rozliczenia

Wyliczeniem i odprowadzeniem składek w przypadku mini job w sektorze komercyjnym zajmuje się pracodawca. Osoby prywatne, zatrudniające mini-pracowników w gospodarstwach domowych mogą liczyć na pomoc Centrali Mini Job (Mini-job Zentrale - www.minijob-zentrale.de ). Pracodawca (osoba prywatna) ma obowiązek zgłosić tam zatrudnienie pracownika, wyrażając jednocześnie zgodę na pobieranie ze swojego konta kwot na poczet składek, a wszystkich niezbędnych obliczeń dokona Centrala. Decydując się na zatrudnienie osoby w domu, można również liczyć na niższe stawki podatkowe.

Dużą zaletą dla podejmujących mini-pracę jest elastyczny czas zatrudnienia, pozwalający godzić zajęcia zawodowe ze studiowaniem lub np. opieką nad dzieckiem. Na mini job mogą być również zatrudniane osoby pobierające emeryturę oraz zarejestrowane jako bezrobotne.

Kontakt