Ślub w Niemczech

Ślub cywilny w Niemczech

Wiele par polsko – niemieckich decyduje się zorganizować dwa śluby: ceremonia cywilna odbywa się w Niemczech, a wesele i uroczystość kościelna – w Polsce. Jakie dokumenty są wymagane, by Polka lub Polak mogli zawrzeć związek małżeński w Niemczech?

Dokumenty i procedura

Zanim wybierzemy się do niemieckiego urzędu (Standesamt) trzeba załatwić w Polsce kilka dokumentów, które będą niezbędne. Przede wszystkich jest to pełny odpis aktu urodzenia (można go dostać w swoim Urzędzie Stanu Cywilnego) oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa według prawa niemieckiego (tzw. Ehefähigkeitszeugnis). Oba te dokumenty powinny zostać przetłumaczone (musi to być tłumaczenie przysięgłe). Oprócz tego, jeżeli osoba pozostawała w związku małżeńskim, jest rozwiedziona, lub jest wdową/ wdowcem musi przedstawić papiery potwierdzające ustanie poprzedniego małżeństwa. Je również dostaniemy w polskim USC, ale można również próbować je załatwić przez konsulat. Wszystkie otrzymane dokumenty są ważne 3 miesiące.

W Niemczech, w miejscu zamieszkania należy pobrać zaświadczenie o zameldowaniu (ważne zazwyczaj ok. 2 miesięcy, ale zdarza się, że krócej). Z tymi dokumentami oraz z dowodem tożsamości (np. paszportem) można się udać do Standesamt. W przypadku małżeństw z cudzoziemcami cała procedura trwa trochę dłużej, co bierze się pod uwagę ustalając datę ślubu (urzędnicy po prostu potrzebują nieco więcej czasu na sprawdzenie wiarygodności przedstawionych dokumentów). Jeżeli nie ma przeszkód, ceremonia może się odbyć w wyznaczonym terminie.

Przebieg

Datę ślubu ustala się podczas spotkania w niemieckim urzędzie. Może to być wybrany wcześniej termin (ale uwaga, niektóre urzędy pobierają dodatkowe opłaty za śluby w soboty lub umożliwiają zawarcie małżeństwa tylko w wybrane weekendy) lub pierwszy dostępny w tygodniu, zgodnie z grafikiem urzędu. Sama ceremonia może odbyć się wyłącznie w towarzystwie urzędnika lub z pełną pompą. Można ją zorganizować nawet w specjalnych miejscach (np. zabytkowym dworku), wówczas urzędnik dojedzie na miejsce, ale trzeba będzie z pewnością dopłacić.

Przebieg ceremonii zazwyczaj jest bardzo podobny. Po krótkim przemówieniu urzędnika udzielającego ślubu padają pytania o chęć zawarcia związku małżeńskiego (jeżeli jedna ze stron nie zna dobrze niemieckiego w trakcie uroczystości towarzyszy jej tłumacz). Jeżeli obie strony zgodnie potwierdzą chęć zawarcia małżeństwa, wówczas zostaje ono zawarte. A później przychodzi czas na szampana, gratulacje i świętowanie.

Należy pamiętać, że małżeństwo zawarte w Niemczech trzeba również zarejestrować w Polsce, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Konieczny do tego będzie niemiecki akt ślubu (oryginał i dokument przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego), z którymi należy się zgłosić do urzędu, by dokonano odpowiedniego wpisu w aktach.

Kontakt