Podatki w Niemczech

Podatki w Niemczech

Podjęcie pracy w Niemczech lub założenie własnej firmy za Odrą nakłada na Polaków obowiązki podatkowe. Warto zapoznać się z przepisami niemieckiego prawa podatkowego, by uniknąć problemów z rozliczaniem swoich dochodów i działalności gospodarczej.

Podstawowym podatkiem, który muszą zapłacić wszyscy legalnie pracujący na terenie Niemiec, jest podatek dochodowy (Einkommenssteuer). Płaci się go – podobnie jak w Polsce – od uzyskanego dochodu, pochodzącego z legalnej pracy. W przypadku pracownika jest to otrzymywane wynagrodzenie, w przypadku właścicieli firm – dochody przedsiębiorstwa. Osoby prowadzące własną działalność rozliczają się samodzielnie lub z pomocą biura księgowego, za pracowników robi to pracodawca.

Niemiecka ordynacja podatkowa przewiduje 6 klas podatkowych (Steuerklasse). Urząd Skarbowy przyznaje automatycznie pracownikowi I klasę podatkową, jednak jeżeli zachodzą przesłanki (np. chęć wspólnego rozliczania się małżonków), można ją zmienić składając odpowiedni wniosek. Poszczególne klasy podatkowe są przewidziane dla osób znajdujących się w innej sytuacji życiowej, jednak w Niemczech dopuszczalne jest ich łączenie.

Jak zrobić to z korzyścią dla siebie? W internecie znaleźć można specjalne kalkulatory podatkowe (np. www.steuertipps.de/beruf-job/einnahmen-lohn-gehalt/steuerklassenrechner ), pozwalające odszukać najbardziej korzystny wariant. Od przynależności do określonej klasy podatkowej i uzyskanych dochodów zależy wysokość kwot płaconych na rzecz państwa.

Warto pamiętać, że od podstawy opodatkowania można sobie odliczyć w Niemczech szereg ulg. Są to m.in. ulgi związane z kosztami uzyskania przychodu, prowadzoną działalnością lub podejmowaniem pracy (np. dojazdy). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach regionalnych urzędów skarbowych.

Zaliczki na podatek dochodowy w przypadku zatrudnionych pracowników, są odprowadzane do Urzędu Skarbowego co miesiąc, przez pracodawcę. Osoby, które pracowały przez pewien czas w Niemczech i wróciły do Polski mogą się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku – samodzielnie lub z pomocą wyspecjalizowanych firm. Ważne jest jedynie zachowanie terminu: maksymalnie do 4 lat od roku, w którym podatki zostały odprowadzone.

Drugim podatkiem płaconym przez wszystkich jest podatek obrotowy (Umsatzsteuer), który funkcjonuje identycznie jak polski VAT (jest doliczany w wysokości 19% lub 7% do sprzedawanych towarów i wykonywanych usług). Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę nie muszą zawracać sobie głowy jego rozliczaniem – płacą go przy okazji każdych zakupów i na tym kończy się ich obowiązek. Inaczej jest w przypadku przedsiębiorców, którzy co miesiąc mają obowiązek go rozliczać i składać deklaracje podatkowe do właściwego urzędu skarbowego. Mogą się oni również ubiegać o zwolnienie, pod warunkiem nie przekroczenia przez firmę 17,5 tys. euro rocznego obrotu.

Osoby prowadzące za Odrą działalność, muszą się liczyć z dodatkowymi kosztami. Jeżeli zarejestrowały firmę w formie jednoosobowej działalności, muszą opłacić również Gewerbesteuer, a jeżeli ich firma jest zarejestrowana jako spółka kapitałowa - Körperschaftssteuer (podatek od osób prawnych). W Niemczech obowiązuje również podatek od usług budowlanych w wysokości 15%, nakładany na zleceniodawcę, jednak można się starać o jego umorzenie.

Kontakt